Traidenis-Pol

Traidenis-Pol

W zgodzie z naturą…

Oczyszczalnie biologiczne HNV ( od 20 do 10.000 )...


Oczyszczalnie biologiczne HNV ( od 20 do 10.000 )

Firma Traidenis od ponad 20-stu lat produkuje urządzenia dla gospodarki wodno-ściekowej. Najpopularniejszymi produktami są biologiczne oczyszczalnie ścieków, zarówno przydomowe jaki i kontenerowe. Oferowane przez nas przydomowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków NV są znanym produktem słynącym z wysokiej jakości wykonania i skuteczności oczyszczania ścieków. Biologiczna oczyszczalnia pracuje w technologii niskoobciążonego osadu czynnego i złoża biologicznego. Jest to tak zwana hybrydowa oczyszczalnia ścieków. Obecnie powszechny jest pogląd, że oczyszczalnie biologiczne działające w takiej technologii są najskuteczniejsze i najbardziej pożądane z punktu widzenia ochrony środowiska. Oczyszczone ścieki z przydomowej oczyszczalni NV klasyfikuje się jako woda drugiej klasy czystości. Przydomowa oczyszczalnia NV wyróżnia się niewielkimi wymiarami oraz stożkowatym kształtem, co sprawia, że może być montowana w każdych warunkach. Doskonale sprawdza się zarówno na małych działkach jak i przy wysokim poziomie wód gruntowych. Kolejną zaletą oczyszczalni jest bezobsługowa praca. Proces oczyszczania ścieków odbywa się na zasadzie samoregulacji. Przydomowa, biologiczna oczyszczalnia NV nie wymaga dosypywania biopreparatów bądź pożywek. Jedyną częścią elektryczną jest dmuchawa, oczyszczalnia nie posiada sterowników czy elektrozaworów, co sprawia, że jest bezawaryjna. Firma udziela 20-letniej gwarancji na oczyszczalnię biologiczną NV.
Biologiczne oczyszczalnie ścieków HNV przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących np. z osiedli bądź gmin. Produkowane są w zakresie od 20 do 10000 RLM. Biologiczna oczyszczalnia HNV nie posiada standardowych rozwiązań, każdorazowo urządzenia oraz układ dobierane są indywidualnie do potrzeb inwestora. Oczyszczalnie biologiczne HNV posiadają 10-letnią gwarancję.

Modułowa biologiczna oczyszczalnia ścieków typu HNV

Nowoczesne rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla gmin, osiedli , mniejszych miejscowości oraz obiektów przemysłowych. Oczyszczalnie biologiczne typu HNV wykonywane są indywidualnie zgodnie z potrzebami inwestora, a ich produkcja mieści się w zakresie od 20 do 10 000 RLM. Kontenerowa zabudowa elementów oczyszczalni ścieków pozwala na równoległą rozbudowę i tym samym zwiększanie przepustowości oczyszczalni. Zbiorniki kontenerowej oczyszczalni ścieków wykonane są z materiału GRP (żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym). Korpus oczyszczalni wykonany jest technologią nawijania krzyżowego pozwalającą osiągnąć bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną oczyszczalni. oczyszczalniaHNVPołączenie wysokiej jakości żywic poliestrowych z nowoczesną technologią produkcji pozwoliło uzyskać lekkie i łatwe w transporcie zbiorniki posiadające wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na działania substancji chemicznych. Urządzenia charakteryzuje się brakiem ruchomych elementów co znacznie zwiększa skuteczność i trwałość ich działania. Kontenerowe oczyszczalnie HNV o wydajności powyżej 25 m3/d są montowane z oddzielnym osadnikiem wtórnym.

Zalety kompaktowych urządzeń typu HNV

 • Długa żywotność urządzeń (oczyszczalnia wykonana jest z laminatu, czyli żywicy poliestrowej wzmocnionej oczyszczalnia-1włóknem szklanym),
 • Możliwość montażu oczyszczalni nie tylko pod ziemią, ale również w  nasypie,,
 • Oczyszczone ścieki są klarowne i bezwonne,
 • Brak elementów ruchomych, które wymagałyby stałego nadzoru i kontroli,
 • Nie są wymagają dodatkowych urządzeń filtrujących,
 • Bardzo cicha praca urządzeń elektrycznych,
 • Łatwa obsługa i zautomatyzowana praca,
 • Wysoki poziom oczyszczania ścieków,
 • Bardzo niskie zużycie energii,
 • Łatwe w montażu.

Schemat technologiczny rozłożenia urządzeń biologicznej oczyszczalni ścieków typu HNV

11 Podstawowe elementy oczyszczalni ścieków HNV:

 • krata ręczna lub automatyczna,
 • piaskownik napowietrzany,
 • osadnik wstępny,
 • zbiornik  oczyszczalni ścieków ze stopniem biologicznym i osadnikiem wtórnym,
 • zbiornik dla funkcji denitryfikacji i nitryfikacji,
 • osadnik wtórny,
 • studzienka pomiarowo – kontrolna.

W razie konieczności zastosować można kolejne urządzenia jak np. separator tłuszczu, zbiornik retencyjny itp. Ze względu na budowę bioreaktora oczyszczalni biologicznych typu HNV dzielimy je na dwie grupy:

 • biologiczna oczyszczalnia ścieków z nitryfikacją i denitryfikacją typu HNV-N
 • biologiczna oczyszczalnia ścieków z nitryfikacją typu HNV-P

 

Kontenerowa oczyszczalnia ścieków z nitryfikacją i denitryfikacją typu HNV-N

oczyszczalniaHNVNOczyszczalnia typu HNV-N składa się z komory anoksycznej (denitryfikacyjnej) i przedłużonej komory aerobowej (nitryfikacyjnej) oraz osadnika wtórnego. Urządzenia w zależności od wielkości przepustowości produkowane są w jednym zbiorniku lub stanowią oddzielne zbiorniki oczyszczalni. Przed oczyszczalnią typu HNV-N konieczne jest zainstalowanie krat (pompy rozdrabniającej), piaskownika, a w razie potrzeby separatora tłuszczu.

Zasada działania oczyszczalni typu HNV-N

Pierwszym etapem oczyszczania jest podczyszczanie mechaniczne, następnie ścieki dopływają do komory anoksycznej (denitryfikacyjnej), gdzie są zatrzymywane na minimum 12 godzin. W komorze tej sedymentujący osad jest usuwany do oddzielnego zbiornika (np. zagęszczacza osadów) za pomocą pompy mamutowej. Anoksyczne warunki panujące w komorze pozwalają usunąć nitrat azotu, co poprawia osiadanie osadu. Kolejny etap przebiega w przedłużonej komorze aerobowej (nitryfikacyjnej) reaktora napowietrzanego. W tej części oczyszczalni ścieki są oczyszczane metodą osadu czynnego z zanurzonym złożem biologicznym oraz oksydowanie azotu nadmiernego do postaci nitratów. Następnie ścieki przepływają do osadnika wtórnego w którym znajduje się cienkowarstwowy wkład, na którym osadz12ający się osad jest ponownie zawracany do reaktora biologicznego, za pomocą pompy mamutowej. Oczyszczone, klarowne ścieki wypływają z oczyszczalni i trafiają do odbiornika. Kontenerowa oczyszczalnia typu HNV-N zapewnia bardzo wysoki poziom redukcji związków węgla oraz częściową eliminację azotu i fosforu. Oczyszczalnia ścieków typu HNV-N osiąga najwyższy poziom oczyszczania ścieków przy minimalnych kosztach eksploatacji. W procesie oczyszczania ścieków nie zachodzą procesy gnilne, dzięki czemu wyeliminowany jest przykry zapach. Osad nadmierny powstający w procesie oczyszczania ścieków jest w pełni ustabilizowany, co pozwala na wykorzystanie go rolniczo np. jako nawóz.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków z nitryfikacją typu HNV-P

Kontenerowa oczyszczalnia HNV-P składa się z: osadnika wstępnego, reaktora napowietrzanego (komora nitryfikacyjna) i osadnika wtórnego wyposażonego w cienkowarstwowy wkład sedymentacyjny. W zależności od wymaganej przepustowości oczyszczalni, oczyszczalnia biologiczna produkowana jest jako jeden zbiornik z wydzielonymi komorami lub stanowią oddzielne zbiorniki. Przed urządzeniem typu HNV-P zwykle montowane są kraty  (pompa rozdrabniająca) i piaskownik.

Zasada działania oczyszczalni typu HNV-P

Ścieki dopływają do osadnika wstępnego, gdzie zatrzymywane są przez 2 godziny. W osadniku tym sedymentujący osad usuwany jest za pomocą pompy mamutowej do oddzielnego zbiornika (np. zagęszczacza osadu). Następnie ścieki dostają się do reaktora napowietrzanego i tam poddawane są biologicznemu oczyszczaniu, metodą osadu czynnego z12 zanurzonym złożem biologicznym. Osad nadmierny z reaktora napowietrzanego za pomocą pompy mamutowej usuwany jest do osadnika wstępnego. Po przepływie ścieków przez reaktor biologiczny, dostają się one do osadnika wtórnego wyposażonego w cienkowarstwowy wkład sedymentacyjny, gdzie osiadły na nim osad, za pomocą pompy mamutowej, ponownie trafia do reaktora biologicznego. Oczyszczone, klarowne ścieki wypływają z oczyszczalni i trafiają do odbiornika

Przykładowe rozwiązania technologiczne

hnvn70 Schemat biologicznej oczyszczalni ścieków HNV-N-70 o przepustowości 70 m3/d hnvn500

Karta doboru oczyszczalni ścieków HNV

karta-doboru-hnv

Certyfikaty i wyróżnienia

 • Eko-Inspiracja 2015

Szybki kontakt

Masz pytania? Skorzystaj z formularza kontaktowego. Nasz doradca skontaktuje się w ciągu 24 godzin.

Formularz kontaktowy

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress