Traidenis-Pol

Traidenis-Pol

W zgodzie z naturą…

Polityka ochrony danych osobowych...

Polityka ochrony danych osobowych

 

     Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRAIDENIS-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku, ul. Gołdapska 31, NIP:1990068261. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Gołdapska 31, 19-400 Olecko lub email: info@traidenis-pol.com .
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

-przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

– jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, pracownicy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@alumix.eu lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Gołdapska 31, 19-400 Olecko.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizowania zawartych umów oraz dochodzenia wynikających z nich roszczeń. W przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu przetwarzania danych oraz zawarcia umowy.
 4. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

      Administrator Danych Osobowych

        TRAIDENIS-POL  SP. Z O.O.

 

Certyfikaty i wyróżnienia

 • Fair Play 2013
 • Fair Play 2014
 • Fair Play 2015
 • eko2013
 • Eko-Inspiracja 2015
 • diament2015
 • jrb
 • jrp
 • 1 (1)
 • eu
 • q
 • eko
 • 3
 • 2
 • 4
 • 7
 • 6

Szybki kontakt

Masz pytania? Skorzystaj z formularza kontaktowego. Nasz doradca skontaktuje się w ciągu 24 godzin.

Formularz kontaktowy

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress